Påminnelse: blankett för registerkontroll

Ungefär hälften av de aktiva medlemmarna har nu skickat in sin blankett för registerkontroll.

Ni andra bör göra det snarast, om precis en månad (2012-05-02) aktiveras det nya säkerhetsområdet CSRA nord.

När blanketten är inskickad blir du upplagd för att göra Swedavias security & safety-utbildning. Utbildningen görs på webben och ett godkänt resultat måste finnas registrerat innan din badge tillverkas.

Mer information samt blanketten finns här (du måste vara inloggad). Väl inne kan du också se status för ditt ärende.