Justering av timpriserna

bensin.jpg P.g.a. ökade bränslekostnader är vi tvungna att justera timpriset för flygning uppåt med 70-90 kr beroende på typ. De nya priserna finns här.

Just nu förändras bensinpriserna snabbt och vi måste följa med. Förhoppningsvis kan nästa justering göras nedåt.

Glad påsk!