Uppdatering CSRA

Snurrgrinden vid utpassering
Enligt uppgift från en av våra medlemmar fungerar snurrgrinden nu utmärkt. Se alltså till att testa snurrgrinden först och använd ringklockan enbart i andra hand.
utpassering-centralgrind-3.jpg

Rutiner vid centralgrinden
Under dagen har det förekommit missförstånd där vi inte blivit insläppta på airside trots giltigt certifikat. I de fallen har vakterna agerat felaktigt. Vi har uppmärksammat Swedavia på detta, och de har lovat att förtydliga rutinerna. Förhoppningsvis fungerar det bättre fr.o.m. imorgon. Meddela gärna mig annars (joakim@mared.com).

Badgetillverkningen
Tillverkningen av våra nya badgar är väldigt tidskrävande. Tyvärr kan Swedavia inte ge ytterligare information om när de är klara. Hemsidan uppdateras löpande.