Rapport från årsmötet

arsmote.jpg

Här följer en kort sammanfattning från kvällens årsmöten i Stockholms-Flyg Ekonomisk Förening och Stockholms Flygklubb. Protokollen kommer något senare. Kallelse och underlag finns fortfarande kvar.

1. Årsmöte Stockholms-Flyg ekonomisk förening
Föreningens årsmöte var först ut. Verksamhetsberättelse och redovisning föredrogs och godkändes. Valberedningens förslag till styrelse och revisorer antogs utan förändring. Förslaget innebär att vi tackar Henry Lidman, Hans Bjurman och Birger Sjöberg för förtjänstfullt arbete som vice ordförande, ledamot respektive revisorssuppleant. Till föreningsstyrelsen välkomnar vi Göran Ronsten som ny ledamot, Dmitrij Karpenko som ny suppleant och Göran Kaijser som ny revisorssuppleant.

2. Årsmöte Stockholms Flygklubb
Även klubbens styrelsemöte avhandlades förhållandevis raskt. Som alla vet står klubben inför en föränderlig omvärld och det påverkar förstås både resultat och strategier. Arbetet för att säkra vår kvarvaro i Stockholm fortgår med oförminskad styrka.

Valberedningens förslag antogs utan förändringar. Vi välkomnar Börje Norell och Dan Wimund som nya ledamöter och Mikael Edslöv som ny suppleant. Samtidigt tackar klubben Marcin Tubylewicz, Anders Westlund och Brian Meese för förtjänstfullt arbete i styrelsen.

3. Ärtsoppa och punsch
Tack vare Marianne kunde alla sedan avnjuta utmärkt ärtsoppa, ostsmörgås och punsch innan kvällen avrundades.