Rapport från höstmötet samt information om 2020

Vid höstmötet fattades ett antal beslut som innebär att vi går ett spännande år till mötes. Den viktigaste förändringen torde vara att årsavgiften nästa år blir 3 600 kr för flygande medlemmar med den stora fördelen att denna avgift ger dig tillgång till både SE-KZP på Skavsta och SE-KMO på Bromma! Visst kostar det en slant att komma i luften på Bromma (handling, slot & startavgift = c:a 1500 kr), men från gensvaret på den utskickade enkäten förstår vi att den stora majoriteten anser närheten till Bromma väga mycket tungt.

Till valberedning utsågs Daniel Björnsson, Per-Ola Eneroth och Conny Falkenby. Kontakta någon av dem om du är intresserad av att engagera dig i styrelsearbetet.

Mötet och festen var en mycket trevlig tillställning för oss som var där. Från styrelsens håll kan vi konstatera att det trots önskemål om fler aktiviteter har varit mycket begränsad uppslutning på de aktiviteter som blivit av under året. Om du har tankar om vad detta beror på eller om du för egen del har andra önskemål om hur nästa års aktiviteter ska planeras så hör gärna av dig till styrelsen.

Maskinerna underhålls löpande. SE-KZP har för närvarande ett trasigt kursgyro och får därför bara flygas VFR och med vetskapen om att kursgyrot ej fungerar. Åtgärd planeras. SE-KMO är i mycket fint skick efter att ett entusiastiskt gäng rengjorde, polerade och vaxade maskinen i förra veckan. Ny kontrastfilm monterades också.

Foto: Michael Edslöv Foto: Michael Edslöv

VFR-väder har det varit ont om de senaste veckorna, men för att vara redo när det vänder föreslår vi att du betalar in medlemsavgiften för 2020 redan nu. Den gäller då även för återstoden av december och innefattar nyttjande också av SE-KMO. Betala 3 600 kr till plusgirokonto 19 26 44 - 3.

2020 fyller Stockholms flygklubb 90 år! Det ska givetvis uppmärksammas, men en bra början är att redan nu planera för mer flygning under det nya året - det gör i alla fall undertecknad.