Loggböcker m.m. efter övergång till Tacho

Från och med 1 oktober 2008 tillämpar vi debitering av flygkostnad efter förbrukad tachotid. Detta innebär att debiteringen inte längre styrs efter ”airborne” utan hur mycket du låtit motorn snurra. Samtidigt övergår vi till att ange flygtid i resedagböckerna i decimaltid.

Se denna sida för mer information.