Rangering i plåthangaren

Skiss över parkering i plåthangaren

Nu är det vinterparkering som gäller för flygplanen. SE-LAI flyttar längst in i plåthangaren och SE-KFZ får stå framför. SE-GKC står längst fram på sin vanliga plats, med SE-CPL bakom. I tälthangaren står resten av flygplanen.

OBS! Det är mycket trångt om utrymmet i plåthangaren. Ta alltid hjälp av någon (klubbvakt), för att undvika rangerskador!

Nu är nya linjer också målade i hangaren. SE-LAI skall dras med nosen in i hangaren för att slutligen vridas åt höger och sedan stå med nosen in mot det högra hörnet. Akta vingspetsarna!

SE-KFZ har speciallinjer ritade. Först skall kärran in rakt in i hangaren, för att följa den "kurviga" målningen och stå snett. Följs inte detta kommer KFZs sidroder att krocka med SE-LAIs höjdroder.

SE-KFZ skall använda mittlinjen, samt vridas åt höger
SE-KFZ har egna linjer som svänger för att maskinen skall stå lite snett i hangaren och inte stöta ihop med sidrodret mot LAI.

SE-KFZ kurviga rangeringslinjer
Man kan få finjustera fram och tillbaka för att komma rätt på linjen. Ha alltid en "spanare" vid vingspetsar samt håll koll på sidrodret bakom.

SE-LAI vrids in åt höger för att höjdroder inte skall krocka med SE-KFZs sidroder
Bilden visar hur maskinerna skall stå