Ny uppdelning av flygansvaret

Vid klubbens styrelsemöte den 8:e april beslutades att den tidigare motorflygchefsrollen nu delas upp i två roller i enlighet med stadgarna §6, MOM 3.

Det tekniska ansvaret för flygplanens drift delas mellan flygtekniskt ansvarige Johan Torssell och biträdande flygtekniskt ansvarige Hans Bjurman.

Operativa och bestämmelserelaterade ärenden hanteras av flygchef Anders Westlund. Disciplinära åtgärder beslutas av styrelsen.

Med andra ord, frågor om motorer, underhåll och radioutrustning riktar du till Johan & Hans eller respektive flygplansansvarig. Frågor om väderminima, checklistor och bestämmelser riktar du till Anders.

För mer information kring vem som gör vad bland klubbens funktionärer och kontaktuppgifter, se styrelse- och funktionärssidan.