Bokningssystemet myweblog

Här kommer en liten påminnelse om vad som gäller i vårt bokningssystem myweblog.

Anmärkningar ska alltid skrivas i flygplanets resedagbok, ej i myweblog. Endast den flygtekniskt ansvarige skriver anmärkningar i myweblog, vi andra skriver anmärkningen i resedagboken och meddelar sedan någon av klubbens funktionärer för beslut om vidare åtgärd.

En bokning i myweblog av ett flygplan innebär endast en förtur bland medlemmarna att disponera planet under bokad tid. Det är på intet sätt en garanti för att flygplanet är flygbart vid aktuell tid.

Om du har lång väg till klubben bör du alltid ringa och kontrollera flygplanets status innan du åker hemifrån. Klubben kommer aldrig att ersätta dig för utebliven flygning p.g.a. att flygplanet ej varit tillgängligt, oavsett anledning.