Övning 10: Stall och vikning

Övning 10: Stall och vikning
En stall (överstegring) inträffar när flygplanets anfallsvinkel blir för hög för att lyftkraften ska kunna bibehållas. Resultatet blir att flygplanet börjar sjunka, och om anfallsvinkelen inte minskas kan flygplanet vika sig och därefter, i värsta fall, gå i spinn.

Dessa extrema flyglägen ska förstås i möjligaste mån undvikas, men det är viktigt att kunna förutsäga, identifiera och bryta en stall med så liten höjdförlust som möjligt.

Under övningen kommer du att lära dig hur stallvarnaren fungerar samt avsiktligt gå in i stall och vikning för att därefter lära dig urgång ur dessa lägen. Övningen kan tyckas dramatisk men görs alltid med mycket god marginal både avseende höjd och hur långt överstegringen får utvecklas.

Tips!
Studera noga procedurerna för avsiktlig ingång i stall samt urgång ur både stall, vikning och spinn. Lär dig flygplanets stallfarter, utan klaff och med full klaff.


Föregående (dykning med hög fart)   |   Nästa (trafikvarvet, start och landning)
Senast ändrad tis, 2009-04-21 08:34