Övning 15: Nödlägesövningar

Övning 15: Nödlägesövningar
Även om sannolikheten att du ska råka ut för ett nödläge är förhållandevis liten är det viktigt att du är väl förberedd om så sker. Under flygutbildningen kommer du att få öva mycket på att reda ut de nödsituationer som är de vanligaste.

Att motorn stannar i luten betyder inte att flygplanets flygförmåga försvinner. Genom att inta rätt fart kan du glidflyga. Samtidigt som du flyger flygplanet i ett sådant läge måste du lokalisera en lämplig nödlandningsplats och försöka återstarta motorn. Du bör också sända ett nödmeddelande till flygtrafikledningen.

Nödövningarna i luften görs genom att flygläraren drar av motorn till tomgång, både när du är förberedd och när du inte är det. Från det utgångsläget får du sedan genomföra nödchecklistan, lokalisera ett fält att landa på och påbörja en inflygning till fältet. På c:a 500 fots höjd över marken avbryts övningen.

Ett annat nödläge som kan uppstå är motorstopp i starten. På en lång bana kan detta övas genom att avdrag görs på ett par hundra fots höjd. Du kan sedan landa på banan igen. I en verklig nödsituation där banan har tagit slut bör du också landa rakt fram, eller med minimala kursändringar. Det är därför viktigt att öva på att identifiera den bästa nödlandningsplatsen i banans förlängning.

Tips!
Sitt i planet och öva nödchecklistan, många gånger. Om denna går på rutin blir nödlägesövningarna mindre påfrestande. I luften bör du hela tiden hålla reda på det bäst lämpade, nåbara, nödlandningsområdet.


Föregående (start och landning i sidvind)   |   Nästa (första ensamflygning)
Senast ändrad tis, 2009-04-21 08:40