Övning 2: Taxning och parkering

Övning 2: Taxning och parkering
Tidigt i din flygutbildning kommer du att komma i kontakt med manövrering av flygplanet på marken, något som kan tyckas enkelt och självklart, men riktigt så är det inte. På marken styr du flygplanet med "fötterna" samtidigt som du måste hålla god uppsikt och hantera gasreglaget mjukt.

Flygplanet har två pedaler och vanligtvis har varje pedal dubbla funktioner. Genom att röra pedalerna framåt och bakåt styr du noshjulet på flygplanet (och dessutom sidrodret - men mer om det senare). Varje pedal har dessutom en tåspetsbroms kopplad till sig. Det innebär att du kan vicka på pedalen för att bromsa.

Bromsarna används framför allt till att bromsa flygplanet, men kan också komma till användning för att göra skarpa svängar genom att du bara bromsar det ena hjulet.

Taxning är svårt i början, men efter några lektioner kommer det att falla sig mer och mer naturligt, och du kommer att känna dig nöjd när du till slut lyckas följa de gula taxilinjerna på flygplatsen.

Tips!
Se till att du förstått pedalernas funktion innan du påbörjar taxningen. Försök också att hela tiden taxa långsamt.


Föregående (flygförberedelser och introduktionsflygning)   |   Nästa (planflykt på rak kurs)
Senast ändrad tis, 2009-04-21 08:22