Övning 4: Stigning, glidflykt och motorplané

Övning 4: Stigning, glidflykt och motorplané
Utöver planflykt finns det tre grundläggande flygtillstånd; stigning, glidflykt och motorplané. Under denna lektion får du lära dig vad dessa flygtillstånd innebär och hur du övergår mellan dem.

Stigning, eller ökning av flyghöjden, kan ske på olika sätt beroende på vad man vill uppnå. Vanligtvis väljer man att hålla en viss fart under stigningen för att få önskad stigvinkel. I vissa lägen vill man nå önskad höjd så snabbt som möjligt, i ett annat läge vill man nå önskad höjd på kortast möjliga horisontell sträcka. Om stighastigheten inte spelar någon roll finns det en fart som ger en optimal stigning med hänsyn till bränsleekonomi och motorns behov av kylning.

Glidflykt betyder flygning med motorn på tomgång. Detta innebär givetvis att man förlorar höjd, men genom att välja rätt hastighet vid glidflykt kan man förlänga sin flygsträcka så mycket som möjligt. Att kunna manövrera flygplanet vid låg fart är viktigt.

Genom att i planflykt minska motorns varvtal och sänka flygplanets nos intar man motorplané med bibehållen marschfart.

Tips!
Försök att tidigt i utbildningen lära dig flygplanets publicerade farter samt checklistorna för övergång mellan olika flyglägen.


Föregående (planflykt på rak kurs)   |   Nästa (rodrens verkan)
Senast ändrad tis, 2009-04-21 08:25