Övning 5: Rodrens verkan

Övning 5: Rodrens verkan
Under de första övningarna har du börjat bekanta dig med flygplanets roder. Denna övning är avsedd att lära dig mer om hur skev-, sid- och höjdroder används samt demonstrera hur rodren till stor del påverkar flygplanet.

Skevrodren består av ned- och uppåtgående "paneler" på yttre, bakre delen av respektive vinge. Skevrodren manövreras genom att ratten i flygplanet vrids till vänster eller höger varvid flygplanet lutas åt detta håll.

Vid manövrering av flygplanet enbart med hjälp av skevroder kommer flygplanet att gira motsatt den riktning du skevar åt. Detta kallas för skevroderbroms och uppstår p.g.a. att det nedåtgående skevrodret ger ett större luftmotstånd än det uppåtgående. Med hjälp av sidrodret kan detta motverkas och din flygning blir koordinerad.

Sidrodret sitter längst bak på den vertikala fenan på flygplanet. Sidrodret manövreras med hjälp av pedalerna och används för att gira flygplanet främst vid start, landning och ingång/urgång i sväng.

Höjrodret sitter längst bak, t.ex. på Cessna 172, på flygplanets horisontella stabilisator. Genom att föra ratten framåt eller bakåt rör sig höjdrodret nedåt respektive uppåt och gör att flygplanets nosläge sänks eller höjs.

Tips!
Tänk på att alltid manövrera flygplanets roder mjukt och försiktigt. Glöm inte bort att använda sidrodret (pedalerna).


Föregående (stigning, glidflykt och motorplané)   |   Nästa (normala svängar i planflykt)
Senast ändrad tis, 2009-04-21 08:26