Medlemsavgifter 2019

Avgifter 2019
Årsavgift: 1 890 kr
Stödmedlem: 300 kr

Inträdesavgift: 1 890 kr (gäller enbart helt nya medlemmar)

KSAK-avgifter för 2019
Summa KSAK-avgifter 520 kr (frivillig men rekommenderad)

Medlemsavgifter betalas in på plusgiro: 19 26 44 - 3 (fd postgiro)

Avgifterna skall vara Stockholms Flygklubb tillhanda senast den 15 februari.

Övriga kontonummer


Klubbens övriga kontonummer är:
Plusgiro: 15 29 78-3
Bankgiro: 820-4661
Senast ändrad tors, 2019-03-21 10:12