Medlemsavgifter 2020

Avgifter 2020
Årsavgift: 3 600 kr
Stödmedlem: 300 kr

Inträdesavgift: 1 800 kr (gäller enbart helt nya medlemmar)

KSAK-avgifter för 2020
Summa KSAK-avgifter 520 kr (frivillig men rekommenderad)

Medlemsavgifter betalas in på plusgiro: 19 26 44 - 3 (fd postgiro)

Avgifterna skall vara Stockholms Flygklubb tillhanda senast den 15 februari.

Övriga kontonummer


Klubbens övriga kontonummer är:
Plusgiro: 15 29 78-3
Bankgiro: 820-4661
Senast ändrad ons, 2019-11-27 19:19