Medlemsavgifter 2018

Avgifter 2018
Årsavgift: 1 800 kr
Stödmedlem: 300 kr

Inträdesavgift: 1 800 kr (gäller enbart helt nya medlemmar)

KSAK-avgifter för 2018
KSAK-Huvudorganisation 155:- (Obligatorisk)
KSAK-motorflygförbundet 250:- (Obligatorisk)
Flygsportförbundet FSF 45:- (Obligatorisk)

Summa KSAK-avgifter 450:- för alla obligatoriska avgifter inklusive FSF (Flygsportförbundet).

Medlemsavgifter betalas in på plusgiro: 19 26 44 - 3 (fd postgiro)

Avgifterna skall vara Stockholms Flygklubb tillhanda senast den 15 februari.

Övriga kontonummer


Klubbens övriga kontonummer är:
Plusgiro: 15 29 78-3
Bankgiro: 820-4661
Senast ändrad fre, 2017-12-29 11:56