Ekonomiska föreningen

Genom att bli medlem i Stockholms Flyg Ekonomisk Förening flyger du billigare genom att köpa s.k. andelar. Andelarna ger rabatt på flygpriset.

Varje andel kostar 1000 kronor och ger 6 kr rabatt. Du kan ha maximalt 10 andelar vilket ger 60 kronor rabatt per flygtimme.

Du får ingen ränta på pengarna, ditt reducerade flygpris är din ränta. Detta innebär att räntan kan bli mycket bra eller mycket dålig beroende på hur mycket du flyger.

Det inbetalade andelsbeloppet måste vara aktivt i föreningen i minst 2 år därefter kan det inbetalade beloppet återbetalas, men endast efter ansökan till SFEFs styrelse.

Ta kontakt med kassör Styrbjörn Byström för att bli medlem i föreningen.

Stockholms Flyg Ekonomisk Förening styrelse 2019
(Klubbens styrelse hittar du: här.)

Ordförande Joakim Mared 070 - 787 71 76 joakim@mared.com
Vice ordförande John Fürstenbach 070 - 962 51 33 john.furstenbach@bredband.net
Sekreterare Göran Ronsten 070 - 594 65 70 goranronsten@windren.se
Kassör Styrbjörn Byström 070 - 566 57 75 scankemi@telia.com
Suppleant Benny Gustafsson 070 - 695 33 79 benny.h.gustafsson@swipnet.se
 
Revisor Per-Ola Eneroth 070 - 376 44 00 per-ola.eneroth@poe-itk.se


Föreningens stadgar hittar du här:
SFEF Stadgar 2019 rev 190129.pdf

Stockholms-flyg ekonomisk förenings hemsida finns på www.stockholms-flyg.se.

Sökord: Lån, medlemslån

Senast ändrad ons, 2019-04-17 10:51