Uppdatering CSRA

Kort uppdatering om vad som händer med CSRA-övergången. Det är inte många dagar kvar nu.

Badge
Swedavia är snart redo att börja producera våra nya badgar. De som skickat in blanketterna för registerkontroll i ett tidigt skede kommer sannolikt hinna få sin badge före 2:a maj. Mer information om badge.

Tillträde utan badge
För de som inte hinner få sin badge finns det under en tid möjlighet att passera in i CSRA med hjälp av certifikat och färdplan/flygplansregistrering, dock enbart i samband med flygning. Mer info här.

Farliga föremål
Har du behov av att använda överlevnadskit eller dylikt i samband med flygning? Läs här.