Bokningsregler

1.    Bokning görs online i myweblog via inloggning från hemsidan. Flygplan får endast hyras av medlem.
2. Medlem får ha som mest fyra outnyttjade bokningar, varav en får vara långtidsbokning. Med långtidsbokning avses bokning som sträcker sig över längre tid än 48 timmar. Längsta tillåtna sammanhängande bokning är 9 dygn.
3. Undantag medges för s.k. spontanbokning. Trots fyra outnyttjade bokningar kan medlem göra bokning som slutar senast tre timmar från bokningstillfället.
4. Avbokning skall göras senast 30 minuter före bokad tid.
5. Pilot som ej infunnit sig 30 minuter efter det att bokad tid påbörjats mister sin rätt till den bokade tiden.
6. Under sommaren (13/5 till 15/8) tillämpas korttidsbokning på SE-GMD och SE-IZZ. Det innebär en maximal bokningslängd på 4h per dag och medlem.

Debitering av flygtid/bokad tid
1. För varje bokad timme mellan kl 8.00 och 18.00 (1 okt - 31 mars 10.00 - 16.00) debiteras 10 min måndag-fredag och 15 min lördag-söndag/helgdag.
2. Minsta debitering är alltid 30 minuter.
3. Undantag från ovanstående kan medges på grund av tekniskt fel, dåligt väder eller sjukdom.


Senast ändrad mån, 2010-07-05 21:50