Kalender 2024

generic_calendar.jpg

Årsmöte med ärtsoppa

Tisdagen den 14:e mars kl. 19:00

Höstmöte med höstfest

Torsdagen den 14:e november kl. 19:00

Styrelsemöten

Styrelsemöten hålls torsdagar hemma hos ordförande kl. 19:00 kl. 19:30 följande datum:
Torsdag den 11:e januari
Torsdag den 8:e februari
Torsdag den 7:e mars
Torsdag den 11:e april
Torsdag den 16:e maj
Torsdag den 13:e juni
Sommaruppehåll i juli
Torsdag den 22:a augusti
Septembermötet utgår
Torsdag den 10:e oktober
Torsdag den 7:e november
Torsdag den 12:e december

Det står alla medlemmar fritt att delta vid klubbens styrelsemöten.
Senast ändrad tors, 2024-03-07 09:55