Kalender 2023

generic_calendar.jpg

Årsmöte med ärtsoppa

Tisdagen den 14:e mars kl. 19:00

Höstmöte med höstfest

Tisdagen den 14:e november kl. 19:00

Styrelsemöten

Styrelsemöten hålls torsdagar hemma hos ordförande kl. 19:30 följande datum:
Torsdag den 12:e januari
Torsdag den 9:e februari
Torsdag den 9:e mars
Torsdag den 20:e april
Torsdag den 11:e maj
Torsdag den 8:e juni
Sommaruppehåll i juli
Torsdag den 24:e augusti
Septembermötet utgår
Torsdag den 12:e oktober
Torsdag den 9:e november
Torsdag den 14:e december

Det står alla medlemmar fritt att delta vid klubbens styrelsemöten.
Senast ändrad tors, 2023-06-15 20:22