PPL-teori

Stockholms Flygklubb håller varje termin PPL-teori. För dig som vill bli pilot är detta ett utmärkt första steg mot flygcertifikat och i förlängningen ett yrke i luften. Förkunskapskraven är svensk grundskola och det kan vara bra att känna till att vi i dagsläget enbart kan erbjuda PPL-kurser på svenska.

De ämnen som ingår i teoriutbildningen för privatpiloter är AL: Luftfartssystemet (Air law), AGK: Luftfartyg generellt (Aircraft general knowledge), FPP: Prestanda och färdplanering (Flight performance and planning), HPL: Människans förutsättningar och begränsningar (Human performance and limitations), MET: Meteorologi (Meteorology), NAV: Navigation (Navigation), OP: Flygoperativa procedurer (Operational procedures), POF: Flygningens grundprinciper – Aerodynamik (Principles of flight), COM: VFR-kommunikation.

Intresseanmälan PPL-teori
Om du är intresserad av att läsa teorikursen för PPL hos Stockholms Flygklubb klickar du här för att komma till intresseanmälan.

Aktuellt schema
Aktuellt schema för teoriutbildningen finns här.

PPL-ämnen
De ämnen som ingår i utbildningen finns närmare beskrivna under denna länk.

Kursmaterial PPL
Det kursmaterial som används inom den teoretiska PPL-utbildningen finns beskrivet här.

Utbildningsvägar flyg
De senaste åren har reglerna förändrats markant. Nya möjligheter att konvertera mellan UL & PPL har införts (både avseende teori och praktisk skolning) och man har också infört en helt ny klass som kallas LAPL (Light Aircraft Pilote License).
Senast ändrad mån, 2015-10-26 20:07