Gällande timpriser

Grundpris utan andelar. Se mer om andelar här!

Flygplan Pris Prissättning Utrustningstyp
SE-KZP C172 2 210:- tacho VFR utr.
SE-KMO PA28 2 510:- tacho IFR utr.

Uppdaterat: 2023-08-18

Vid flygning betalar piloten alltid pris inklusive skatt!
Vi följer skatteverkets regler för bensinskatten, vilket bland annat säger att skolflygning är skattebefriad. Piloten får sedan tillbaka pengar, när Stockholms Flygklubb får tillbaka dessa av staten.

För att genomföra skattebefriad flygning läs mer här!
Senast ändrad fre, 2023-08-18 12:22