Utomhusrutiner

Då våra flygplan sedan flytten från Bromma står parkerade utomhus är det några extra saker att tänka på. Klubben har införskaffat luftintagsskydd, kapell och frostvakter.

flygplansskydd.jpg
I bilden ser du vingkapell & luftintagsskydd på KZP samt kroppskapell och vingkapell på KMO

Luftintagsskydd
För att förhindra fågelbon (sommartid) och snö/is (vintertid) har alla maskiner röda luftintagsskydd liknande dem du ser i bilden. Varje kuddpar är broderat med registreringsbeteckning.

Vingkapell (finns till alla maskiner utom KFZ som står inomhus)
Vingkapellen skyddar vingarna från snö/is, smuts och solens UV-blekning. Kapellen tas bort före start, förvaras i flygplanet under flygning och sätts sedan tillbaka.

Tänk på att kapellet inte är någon garanti för att vingarna är isfria vintertid - du måste alltid inspektera vingarna efter att du tagit bort kapellen.

Kroppskapell (finns till IZZ & KMO)
Kroppskapell finns till de PA28:or som står utomhus. Syftet är att vi annars riskerar att dörren fryser fast. Dessa kapell används framförallt vintertid och under längre parkering sommartid.

Frostvakter
Frostvakter finns till samtliga maskiner. När maskinen är parkerad utomhus och det råder risk för låga temperaturen och/eller fukt ska frostvakten anslutas. Den kopplas in i uttaget vid passagerarplatsen. Anslutningskabeln till respektive flygplan kopplas sedan till ett vanligt 220/230V-uttag. El finns framdragen vintertid både på Skavsta och Hässlö. frostvakt.jpg
Senast ändrad mån, 2018-06-25 18:35