Ny rutin för upprop till Bromma Ground!

Vi har via vår kontaktperson fått önskemål om lite förändrade rutiner för upprop till
Bromma Ground vid flygningar.
Läs mer om rutinerna för kommunikation till Bromma Ground här!