Är du i flygtrim?? (Landningsträningen börjar!)

Tävlingsflygare eller inte? Att vara i flygtrim är som vi alla vet mycket viktigt.
Det visar speciellt vårens händelse med SE-GAV, som kunde gått mycket värre med en orutinerad flygare!
Häng med ut på Skå och kör landningsträning/landningstävling!
Har du inte varit med förut? Inga problem, det är bara att dyka upp och flyga på!