Transpoder Mode-S installerat!

Mode S transpondrar (KT73) är nu monterade i SE-LAI och SE-KMO.
Detta krävs tex för IFR flygning söder om Danmark.
Bruksanvisningar för King elektroniken ligger i repektive väska eller kan laddas ner här.

Manual till KT73 finns här.