Upprepning: Passning Bromma Ground efter landning

Vi upprepar att vi skall ha passning på Bromma Ground efter landing numera?
Glöm inte ratta in 121.600 efter landing!