Stockholms Flygklubb och framtiden

I våras tog styrelsen fram en strategi för klubbens framtid.
Läs en sammanfattning av denna strategi sammanfattad av ordförande John F.
Läs mer!