Program för att följa flygningar i Stockholmsområdet

Skärmdump av WebTrak

På Brommaairports hemsida finns det numera en webbapplikation (WebTrak) för att följa och se flygningar som har skett från och till Bromma samt Arlanda flygplats.

Programmet är anpassat för att intresserade skall kunna se vilka flygningar som skett i närheten av sina hus. Programmet har också funktion för att rapportera störande flygplan.

Programmet visar flygningar med en fördröjning på 5 timmar. Programmet har också historiska data med flygningar flera månader tillbaka i tiden. Du kan alltså gå in och hitta din egen flygning och följa den.

Länk till infosida och startsida av WebTrak