Flygplanstrategin igen

Klubben har en strategi som går ut på att bygga upp en struktur med tre PA28:or och tre 172:or. I ett nästa steg skulle sedan en PA28:a och en 172:a bytas ut mot flygplan ur en ny generation. Vad det innebär i form av glasinstrument, plast, FADEC och dieselmoter, bara en alternativt två av de komponenterna får bli en senare fråga.

Vi har till följd av SE-ETO:s haveri fått en diskussion om hur strategin skall förverkligas. Nu på torsdag fattar styrelsen vid ett extra möte beslut om vi skall acceptera ett bud vi fått och sälja ETO oreparerad eller inte. När det beslutet är fattat vet vi förutsättningarna för nästa steg i att genomföra strategin, vars mål alltså är att stiga in i en ny generation flygplan runt 2015.

Vi ses på höstmöte den 13 november!

John Fürstenbach