Barkarbys sak är vår!

AOPA (SPAF) gör det följande uppropet till sina medlemmar. Enligt min uppfattning är detta en angelägenhet för allmänflyget i Sverige, inte bara för oss i Stockholmsområdet, och inte bara för Barkarby flygklubb. Det kan aldrig skada att markera att problemet inte är begränsat till dem som är baserade på Barkarby.
Alltså: Läs, berunda och handla efter bästa känsla och förstånd.

JOhn Fürstenbach

Bäste AOPA medlem,
 
Stockholms sista allmänflygplats för året-runt bruk, ESKB, är på väg att avvecklas. Flygfältet ska 
ge plats åt en ny stadsdel i Järfälla kommun kallad ”Barkarbystaden”. Kommmunen vill omgående stänga 
flygfältet och Stockholm blir då en av få EU huvudstäder som saknar en dedikerad allmänflygplats. 
Efter en nyligen gjord utredning om allmänflygets situation i Stockholmsregionen
(http://www.stockholmsflygklubb.se/sites/default/files/6i_allmanflyget.pdf) har 
Kommunförbundet Stockholms län fattat beslut om att gemensamt finansiera anläggandet av ett 
eller två nya allmänflygfält i Stockholms närhet. Det kommer dock att ta flera år innan nytt 
(eller nya) fält har byggts. Jag vill därför föreslå att Du med bifogad Wordfil som mall 
tillskriver de fyra namngivna nyckelpolitikerna i Stockholmsregionen med uppmaningen att påverka
Järfällas Kommunledning till att inte stänga ESKB innan ett nytt flygfält har byggts. Det är önskvärt 
att din skrivelse når mottagarna så fort som möjligt, helst innan den 21 januari 2010.
 
Gör så här:
1. Lägg till och ändra texten på det sätt som DU tycker.
2. Skriv ut i fyra exemplar och lägg i fyra kuvert med nedanstående adresser.
3. Sätt frimärke på kuverten och lägg på närmaste postlåda.
4. Känn Dig nöjd med att ha gjort något för att påverka.


Adresserna är:

Landshövding Per Unckel
Box 22067
104 22 Stockholm
 
Erik Langby, Ordförande
KSL
Box 38145, 100 64 Stockholm
 
Finansborgaråd Sten Nordin
Stadshuset
105 35  STOCKHOLM
 
Direktör Lennart Dahlberg
KSL
Box 38145, 100 64 Stockholm


Med vänliga flyghälsningar
Sven Hammarström
AOPA-Sweden.
BilagaStorlek
Upprop-ESKB-100115.doc32.5 kB