Uppdatering av läget

Det finns nu ny information bakom inloggningen. Logga in och läs!

Informationstörsten är, av förklarliga skäl, mycket stor hos alla medlemmar. I styrelsen arbetar vi intensivt och uthålligt framförallt med frågor om vår kvarvaro på Bromma, men även med andra framtidsfrågor som t.ex. flygplansflotta och effektivisering av underhåll.

Vår strävan är förstås att hålla er alla uppdaterade löpande, men under perioder har vi inget nytt att meddela. Det beror enbart på att vi, p.g.a. utomliggande faktorer har svårt att överblicka framtiden och inte har några säkra besked att ge.

Har du specifika frågor eller tankar? Känner du dig frustrerad över avsaknaden av klara besked? Vill du engagera dig i klubbens framtid? Här kommer några tips: