Förnyelse av badge

Fr.o.m. den 2:a maj 2012 kommer klubbhuset att ligga på insidan (airside) av Bromma flygplats nya utökade säkerhetsområde, s.k. CSRA Nord. Det innebär att alla medlemmar med badge måste göra en ny registerkontroll.

OBS! Uppdatering 2012-03-14. Tyvärr visar det sig att det är en relativt hög kostnad kopplad till denna registerkontroll. Transportstyrelsen tar ut en avgift på 730 kr. Denna kostnad faktureras dig som medlem och inkluderar inte kostnaden för själva badgetillverkningen (vanligtvis 3-400 kr).

Logga in, och gå sedan till denna länk:
CSRA-badge

Det är viktigt att du gör detta så snart som möjligt. Det är relativt kort varsel beroende dels på att informationen kommit till klubben ganska sent, dels på att beslutet kring landside/airside fattades vid styrelsemötet i torsdags.

Mer information om vad allt detta betyder för vår verksamhet kommer förstås, men det är viktigt att vi påbörjar behandlingen av registerkontrollen.