Rapport från årsmötet

Här följer en kort sammanfattning från kvällens årsmöten i Stockholms Flyg Ekonomisk Förening samt Stockholms Flygklubb. De officiella protokollen kommer något senare. Kallelse och underlag finns fortfarande kvar här.

1. Årsmöte Stockholms-Flyg ekonomisk förening
Föreningens årsmöte avhandlades i vanlig ordning raskt. Inget som inte stod i verksamhetsberättelsen framkom och valberedningens förslag till styrelse och revisorer antogs utan förändring. Förslaget innebär att vi tackar Leif Lundgren och Jan Lennmarker för förtjänstfullt arbete som suppleant respektive revisorssuppleant. Till föreningsstyrelsen välkomnar vi Michael Blomqvist som ny sekreterare och Benny Gustafsson som ny suppleant.

2. Årsmöte Stockholms Flygklubb
Även klubbens styrelsemöte avhandlades förhållandevis raskt. P.g.a. yttre omständigheter kunde det konstateras att det ekonomiska resultatet blivit något sämre det gångna året p.g.a. oförutsedda kostnader.

Valberedningens förslag antogs med förändringen att Anders Westlund fortsätter som ledamot istället för nyval av Mikael Edslöv (tidigare suppleant). Dock är den personliga förhoppningen hos en majoritet av styrelsens representanter samt hos Mikael att vi vid det konstituterande styrelsemötet om tre veckor fattar beslut om att ge Mikael en rådgivande/assisterande funktionärsroll i styrelsen. Vi välkomnar Aydin Hasarli och Brian Meese som nya ledamöter och Dmitrij Karpenko och Benny Gustafsson som nya suppleanter. Även klubben tackar Jan Lennmarker för förtjänstfullt arbete som revisorssuppleant.

Kvällens möte innebär vidare att tre oerhört engagerade och erfarna styrelserepresentanter, Birger Sjöberg, Ingemar Lifh och Hans Bjurman, lämnar styrelsearbetet eller forsätter på andra poster (Birger som revisorssuppleant i både föreningen och klubben, Hans som ledamot i föreningen). Birger, Ingemar och Hans förtjänar ett stort tack för sitt idoga och långvariga arbete på de poster de lämnar. TACK!

3. Information om framtiden
Johan Holm och Kurt Sillén presenterade de senaste nyheterna avseende klubbens framtid och ett antal mötesdeltagare ställde kompletterande och bra frågor.

4. Ärtsoppa och punsch
Tack vare Marianne, Ann och Bertil kunde alla sedan avnjuta utmärkt ärtsoppa, ostsmörgås och punsch innan kvällen avrundades.