Kallelse till viktigt möte

hangarmote.jpg

VIKTIGT medlemsmöte i Stockholms Flygklubb avhålles torsdag den 7:e juni kl. 18:30 - 20:30.

Status Brommafrågan samt väg framåt kommer att behandlas. Vi har på intet sätt gett upp arbetet för kvarvaro.

Vi behöver Din hjälp och Dina åsikter för att säkerställa en varaktig framtid för klubben på Bromma och allmänflyget i Stockholm!

Plats: Flygklubbens hangar

VÄLKOMNA!
Styrelsen