Parkeringstillstånd

Se till att alltid lägga fram klubbens parkeringstillstånd, både när du står på klubbens 4 platser vid centralgrinden och när du står på klubbens grusplan.

Swedavia har börjat lappa omärkta bilar.

Kontakta [email protected] om du får en parkeringsbot trots att parkeringstillståndet ligger synligt.