Möte torsdag

Imorgon torsdag kl. 18:30 - 20:30 infaller det mycket viktiga hangarmötet. Från styrelsens håll hoppas vi att så många som möjligt kommer.

Möjligheterna till parkering är som ni vet något begränsade, lämna bilen hemma om du har möjlighet. Om du tar bilen är det viktigt att du tar med ditt parkeringstillstånd eftersom parkeringsvakterna är mycket flitiga.

Tänk också på att ta med dig reflexväst och ny badge eller certifikat/legitimation för inpassering vid centralgrinden.

Om du saknar badge och inte blir insläppt med ditt certifikat (alternativt inte har något certifikat), så är alla klubbens medlemmar besöksanmälda. Mot uppvisande av legitimation får du en besöksbricka och kan sedan bli ledsagad till klubben.

Medlemmar med badge uppmanas ledsaga klubbkompisar med besöksbricka (men du måste förstås känna personen i fråga, alternativt kontrollera besöksbrickan).

Om du trots ovanstående får problem att komma in, ring till mig (Joakim Mared, 070-787 71 76) så hjälper jag dig.