Allmänflygplats på Värmdö

Dan Wimund (medlem i SFK) driver ett projekt för att påverka Värmdö kommun till att avsätta mark för etablering av en mindre flygplats. Även om detta inte hjälper SFK på kort eller medellång sikt är det förstås ett utmärkt förslag för det lätta affärsflyget i Stockholm.

För att förslaget ska behandlas i kommunstyrelsen krävs 1900 röster. Detta motsvarar 5% av invånarantalet i kommunen, men du behöver inte bo i Värmdö kommun för att rösta!

Gör så här:
1. Klicka på länken: https://www2.varmdo.se/Resource.phx/plaza/publica/invanare/dialog/eforslag/aktuellaeforslag.htx
2. Läs förslaget med rubriken FLYGPLATS
3. Signera förslaget om du tycker att det verkar rimligt