Uppdatering av läget

Senaste nytt gällande vår verksamhet på Bromma efter sista september, då vårt nuvarande arrendeavtal upphör.

Vi har inlett förhandling med Swedavia om en förlängning bortom sista september. För mer information se vidare bakom medlemsinloggning!

2012-09-25: ny information finns bakom inloggningen