Kallelse till höstmöte 2012

Inpassering vid mötet
Om du vill besöka höstmötet ikväll och saknar både badge och certifikat behöver du bli ledsagad. Ring Joakim på 070-787 71 76 eller maila [email protected] så hjälper jag dig!

OBS! Ändrat datum för höstmötet. Nytt datum är 22:a november kl. 19:00

Foto: Dmitrij Karpenko

Tid: fredag den 16:e november kl. 19:00
Tid: torsdag den 22:a november kl. 19:00 Observera ändrat datum!
Plats: klubbhuset

Medlemmarna i Stockholms Flygklubb kallas härmed till höstmöte. Efter höstmötet, vars innehåll framgår av dagordningen nedan, bjuder klubben på något lättare att äta.

De viktigaste frågorna för medlemmarna under mötet är att utse en valberedning som inför årsmötet 2013 skall ta fram ett förslag till styrelse för nästkommande verksamhetsår. Samt fastställa den årsavgift som styrelsen rekommenderar för 2013. Styrelsen kommer också att redogöra för de framtidsscenarier klubben står inför.

Utanför det formella höstmötet ges information och tid till diskussion kring klubbens framtid.

Vi behöver ha anmälan för att veta hur mycket mat som behöver ordnas. Anmälan per telefon till klubben eller via hemsidan senast den 14:e november 20:e november 2012.

Välkomna!

Styrelsen
Stockholms Flygklubb

BilagaStorlek
Hostmote_2012_dagordning.pdf77.4 kB
Hostmote_2012_verksamhetsberattelse.pdf113.7 kB