Inpassering genom centralgrinden

Vid mötet igår kväll blev det dessvärre ganska rörigt vid centralgrinden. Det råder fortfarande vissa missförstånd mellan Swedavia, Securitas och oss. Vi kommer att reda ut detta med Swedavia så att rutinerna blir glasklara, men tänk på följande så länge:

  • Certifikat + legitimation gäller endast när du ska flyga. Du måste ha varselväst, dina passagerare behöver det inte.
  • Våra badgar gäller, trots att det står utgångsdatum 2012-09-30. De har blivit "elektroniskt förlängda" och ger grönt ljus.
  • När du ska ta med dig besökare till klubben som inte är passagerare behöver besöket anmälas i god tid innan. Om badgekontoret har öppet sker anmälan dit, annars direkt till centralgrinden.
  • När du ledsagar besökare som inte är passagerare behöver både du och dina besökare ha varselväst.

Om du har frågor eller behöver hjälp, ring (070-787 71 76) eller maila mig gärna.