Föreläsning: nya certifikatregler inom EU

easa_logo.jpg
Den 8 april 2012 ändrades reglerna om pilotcertifikat och kabinbesättningsintyg samt de medicinska kraven för dessa certifikat och intyg genom ny EU-lagstiftning. Dessa regler kommer att tillämpas successivt i Sverige, med start den 8 april 2013.

Med anledning av detta kommer Arne Nylén att hålla informationsträff för medlemmarna i Stockholms flygklubb onsdagen den 6:e februari kl. 19:00 i klubbhuset. Se det som en förträfflig möjlighet att sätta dig in i vilka regler och avgifter som gäller för våra certifikat framöver.