Dags för årsmöte

ÅRSMÖTE

2013
Torsdagen den 14:e mars avhålles årsmöten för föreningen och klubben. Plats är som vanligt klubblokalen.

Stockholms-flyg ekonomisk förening, start kl. 19:00.
Stockholms flygklubb, start kl. 19:30.

Det är vår avsikt att först klara av de formella delarna av årsmötena för att därefter ha gott om tid för att diskutera flygklubbens framtid innan vi hugger in på den sedvanliga ärtsoppan.

Underlag och verksamhetsberättelse finns bakom inloggning på följande länk: http://www.stockholmsflygklubb.se/news/2013/02/27/kallelse-till-arsmoete...

Välkomna!