Parkering på grusplanen

Den uppmärksamme har noterat att två stora containrar placerats på grusplanen utanför klubbstugan. Att containrarna placerats så olyckligt är ett misstag, och Swedavia ber så mycket om ursäkt.

Containrarna kommer att stå kvar 3-5 veckor från dagens datum och kommer sedan att tas bort. Under denna tid parkerar vi som bilden nedan illustrerar. Var noga med att inte parkera precis framför containrarna eller för nära trappan till byggboden.

parkeringcontainer.jpg

Om du har frågor kring parkering eller felaktigt fått en parkeringsbot på grusplanen kan du kontakta [email protected].