Med anledning av debattartikeln i Dagens Industri

artikel-di.jpg Med anledning av debattartikeln i Dagens Industri, skriven av Socialdemokraternas oppositionsborgarråd Tomas Rudin i Stockholm

Det är mycket glädjande att se att Stockholm stads opposition förstått vidden av Swedavias tvivelaktiga beteende. Vi håller med Tomas Rudin i allt väsentligt han framför.

Det finns många och starka skäl till att värna om det lätta privat- och affärsflyget och inte stillasittande se Swedavia förstöra framtiden för det lätta flyget i Sverige. Det har hänt fantastiskt mycket inom småflygets utveckling de senaste 10 åren. Ett modernt lätt flygplan för 2-6 passagerare förbrukar ca 0.4 liter per mil i 250 km/tim. Dessutom är elhybrider nära en marknadsintroduktion och dessa flygplan är både tysta och miljövänliga, och lämpar sig således på en citynära flygplats.
Det har varit relativt svårt att lära sig flyga. Idag med GPS, digitala kartor samt motorer likt moderna självreglerande bilmotorer, så har det blivit avsevärt mycket lättare, och mer tillgängligt att flyga. Moderna flygplan har effektiva integrerade säkerhetssystem, med bland annat inbyggd fallskärm fast monterad som håller flygplanet och dess passagerare.

Det finns ca 160 flygplatser i Sverige, varav kommersiellt linjeflyg endast trafikerar ca 40 av dessa. Flera länder börjar nu använda småflyget som ett effektivt komplement till det tunga kommersiella linjeflyget för att snabbt komma direkt till slutdestinationen.

Stockholms Flygklubb fungerar som en bilpool. Medlemmarna flyger både i tjänsten, för att snabbt komma till kunder och leverantörer i affärssyfte, och flyger till eller med släkt och vänner. Vi tycker att det lätta privat- och affärsflyget fortsatt ska vara tillgängligt för alla och inte bara för ett fåtal utvalda med stora ekonomiska resurser.

Swedavias agerande, som Tomas Rudin beskriver i sin debattartikel, kan leda till att flera saker går mycket fel för oss stockholmare och för Sverige i övrigt. Stockholms Flygklubb har nyligen fått veta att Swedavias agerande sannolikt bryter mot lagen då man vill vräka 30 arrendatorer på Bromma. Lagen omfattar dem som verkar inom flygplatsområdet, naturligtvis också det lätta privat- och affärsflyget.

Swedavia bör inte tillåtas utnyttja sin dominerande ställning till att tvinga motparten till orimligheter. Detta är vad som sker när Swedavia bland annat chockhöjer arrendet för de arrendatorer som trots allt erbjudits plats. Konkurrensen sätts ur spel om Swedavia tillåts att godtyckligt erbjuda plats på Bromma utan möjlighet till insyn. Urval och kriterier är inte kända och allt tillåts ske bakom stängda dörrar bortom offentligheten.

Stockholms Flygklubb är i sak inte emot en upprustning och modernisering av Bromma flygplats, men det ska gå rätt till och med tillvaratagande av olika flygverksamheters intressen. Vi är medvetna om att det kostar att vara baserade på en citynära flygplats. Men att nu utan påvisat skäl, annat än att man kan, höja arrenden med flera hundra procent, det tycker inte vi är ett acceptabelt beteende av ett statligt ägt företag!

Det är fel att bygga om Bromma flygplats till en flygplats enbart för tungt flyg inklusive charterflyg. På bekostnad av flygpooler och affärsflyg. Det strider inte bara mot det avtal Swedavia har med Stockholms stad, utan det strider också mot etik och moral.

Detta är inte heller något som stockholmarna informerats om. Det kommer innebära en turförtätning, som ingen boende utmed in- och utflygningsvägar kan förstå. En ökning av tung kommersiell linjetrafik under morgnar och kvällar. Charteravgångar under övrig tid, inklusive lördagar och söndagar är vad som kan vänta stockholmarna.

Det är dags att Swedavias ägarrepresentant, det vill säga Finansdepartementet under Peter Normans ledning, kliver fram och ger nya ägardirektiv med samhällsnytta som mål. Idag är det enbart vinstmaximering som Swedavias ledning hänvisar till.

Det är också dags att stadens ledning, med Sten Nordin och Ulla Hamilton i spetsen, förklarar varför man låter Swedavia fortsätta bete sig på detta sätt mot stockholmarna.

Det är synnerligen glädjande att oppositionen inser vikten av att tänka på samhällsnyttan och inte bara låter våra skattepengar och vår gemensamma infrastruktur skänkas bort och försvinna i bolagiseringar. Det finns idag alltför många exempel på när sådan verksamhet har havererat. Det är synnerligen angeläget att Swedavia inte blir ytterligare ett graverande exempel på en felaktig bolagisering av en statlig myndighet.

Det finns lösningar som är både genomarbetade och realistiska att genomföra för att på bästa sätt fortsätta med en flygande integrerad verksamhet på Bromma. Både det tunga och lätta flyget kan och ska få plats.

Presskontakt:
Johan Holm
Ordförande Stockholms Flygklubb
[email protected]
0708 24 76 00

STOCKHOLMS FLYGKLUBB
Stockholms Flygklubb har bedrivit flygande verksamhet på Bromma sedan starten för mer än 75 år sedan. Med detta är Stockholms Flygklubb den äldsta firma som bedrivit verksamhet på Bromma flygplats genom alla år.

Stockholms Flygklubb är en uttalad affärsflygklubb där flera medlemmar ser flygklubben som en flygplanspool som täcker behovet för små, medelstora och stora företag att ta sig effektivt till olika orter i Sverige, Norden eller norra Europa dit kommersiellt linjeflyg inte flyger.

Utöver detta så bedriver vi också klubbflyg och aktiviteter för de flygintresserade. Samt inte minst teoretisk och praktisk pilotutbildning.

Dessa möjligheter riskerar nu nära två miljoner stor-stockholmare att stå helt utan.

Våra medlemmar representerar samhället i stort. Oberoende av inkomstnivåer, partitillhörighet, etnisk härkomst eller kön. Alla är välkomna som medlemmar i Stockholms Flygklubb.