Avbrott i marktjänst avseende utlämning av smörjolja

P.g.a. faktorer bortom vår kontroll har det tills vidare blivit omöjligt för oss att bedriva marktjänst avseende att förse kolvmotordrivna flygplan med smörjolja. Något vi gjort i samarbete med Hjelmco Oil sedan juni 1995.

Oss vetligen har detta varit det enda sättet för besökande kolvmotorflygplan att införskaffa smörjolja på flygplatsen, och denna möjlighet har nu upphört.

Mer information finns hos Hjelmco Oil:
http://www.hjelmco.com/news.asp?r_id=3576