Avflyttning

Det är med en stor känsla av besvikelse och overklighet som vi tvingas författa detta inlägg. Stockholms flygklubb kommer, i alla fall för en tid, inte att finnas på Bromma flygplats. Det har varit vår bas sedan flygplatsen öppnade för 77 år sedan. Under hela denna tid har klubben levt i symbios med flygplatsen och på många sätt varit ett mycket uppskattat inslag i flygplatsmiljön. Sen händer följande.

Bakgrund
2007 gladdes vi åt beskedet att Stockholms stad valt att förlänga avtalet med Bromma flygplats till 2038. Efter en tid av stor osäkerhet för alla aktörer på flygplatsen kunde man äntligen satsa på klubbens och flygets utveckling istället för att oroa sig för framtiden.

Så blir det inte. I början av 2011 kommer kniven i ryggen. Stockholms flygklubb får, tillsammans med många andra allmän- och affärsflygarrendatorer sitt avtal uppsagt. Det statliga flygplatsbolaget Swedavia behöver "rådighet" över marken. I början lovar man mycket i form av hjälp med flytten, nyetablering på annat fält, löften om att få återkomma till Bromma och mycket mer. Det ska visa sig vara enbart tomma löften.

Under perioden 2011 till 2013 följer ett frenetiskt arbete från klubbens håll avseende vår kvarvaro på Bromma. Till Swedavia kommer vi med ett stort antal konstruktiva förslag om hur vi kan etablera oss på andra delar av flygplatsen och hur vi kan vara till nytta och hjälp i flygplatsmiljön. Vi försöker förstå anledningen till Swedavias agerande och vad man egentligen planerar att göra. Vi agerar med vänlighet och följsamhet men blir hela tiden motarbetade. Swedavia ändrar sina planer utifrån våra förslag - inte för att hitta en lösning - utan för att hitta en anledning till att stänga oss ute.

Vi försöker vidare med olika juridiska spår (vi utmanar bl.a. uppsägningen i arrendenämnden och vi hemställer om att Konkurrensverket ska utreda Swedavias agerande). Vi vänder oss till politiker i båda blocken och på olika nivåer. Vi diskuterar med Swedavias högsta ledning och vi arbetar aktivt för att synas i media. Alla klubbens medlemmar engagerar sig och reagerar med stor förvåning och oförståelse inför det enorma motstånd vi möter. Swedavia fortsätter hänvisa till otydliga behov av rådighet över marken och meddelar att vi genom en hemlig urvalsprocess inte funnits höra hemma på det nya allmänflygområdet man etablerat. Där får bara det mer exklusiva affärsflyget och aktörer med tydlig politisk anknytning plats. Detta trots att vi sannolikt har ett större uttag av affärsflyg än de flesta aktörer som erbjudits plats.

Avflyttningsbeslut
Vid ett extrainsatt möte den 16:e oktober 2013 tvingas vi som styrelse till slut fatta det overkliga beslutet. Vi måste lämna Bromma flygplats. Efter 77 år. Swedavia har vunnit. Men vad? Och varför? Var finner man den demokratiska förankringen i att aktivt och med sådan frenesi driva bort oss från flygplatsen och på samma gång så kraftigt försvaga affärs- och allmänflyget i Sverige? Vi förstår inte, accepterar inte, men tvingas nu anpassa oss.

Den verklighet vi har framför oss innebär att vi måste ta farväl av vår bas, att våra oerhört uppskattade och trogna anställda Marianne & Ann måste sägas upp, att klubblokalen successivt kommer att tömmas samt att en avyttring av flygplansflottan måste påbörjas.

Framtiden
Är allt över här? Med en dåres envishet säger vi: KNAPPAST! Inför höstmötet kommer vi i styrelsen arbeta fram ett förslag till strategi där målet kommer vara ett återinträde till Bromma, även om det innebär en kort tids övervintring på annat håll. En styrelse gör dock ingen flygklubb och därför måste man som medlem, pilot och flygälskare nu ställa sig ett antal frågor. Vad vill jag? Kan jag tänka mig att flyga någon annanstans? Hur mycket vill jag flyga och i vilka flygplan? Vad är Stockholms flygklubb för mig?

Som skattebetalare och stockholmare måste man också ställa sig ytterligare en fråga; är jag beredd att acceptera politikernas och Swedavias agerande i frågan, och om inte, på vilket sätt kan jag bidra för att skapa opinion? I sammanhanget vill vi passa på att rekommendera Facebook-gruppen "Bevara allmänflyget på Bromma". På kort tid har över 500 medlemmar anslutit sig, samtliga mycket måna om att utreda vad som egentligen hänt och ställa de obekväma frågorna till våra beslutsfattare.


Styrelsen
Stockholms Flygklubb