Kallelse till höstmöte 2013

OBS! Mötet hålls som vanligt i klubbhuset.

Tid: torsdag den 14:e november kl. 19:00
Plats: klubbhuset (kontakta [email protected] om du saknar badge)

Medlemmarna i Stockholms Flygklubb kallas härmed till höstmöte. Efter höstmötet, vars innehåll framgår av dagordningen nedan, bjuder klubben på ärtsoppa.

Höstmötet har två viktiga funktioner i att välja valberedning inför årsmötet 2014 samt att fastställa den årsavgift som styrelsen föreslår för nästa år. Som alla förstår kommer detta möte också att handla mycket om vad som händer härnäst. Ett antal olika resonemang, både för alternativ etablering och för hur vi tar oss tillbaka till Bromma kommer att föras.

Av förklarliga skäl ett oerhört viktigt möte, men också nostalgiskt. För en tid blir det vårt sista möte på hemflygplatsen. Vi kommer att tacka av våra hjältinnor Marianne & Ann och vi kommer att auktionera ut en del av de inventarier som finns i klubbstugan.

hostmote2.jpg

Dagordning:
  1. Mötets behöriga utlysande
  2. Godkännande av dagordningen
  3. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt två justeringsmän att tillsammans med mötesordföranden justera protokollet. Justeringsmännen är tillika rösträknare vid mötet.
  4. Rapport över klubbens verksamhet under året fram till höstmötet.
  5. Information kring klubbens framtidsscenarier.
  6. Behandling av motioner.
  7. Styrelsens budgetförslag för 2014.
  8. Beslut om årsavgift för 2014.
  9. Val av klubbens representanter i valkommittén.
  10. Övrigt

Välkomna!

Styrelsen
Stockholms Flygklubb