Vinterflygning

vinter13.jpg
Med anledning av att det till slut har blivit vinter med snö och minusgrader kommer här några tips. Som bekant står våra maskiner utomhus vilket ställer en del extra krav på oss.

Först och viktigast, säkra ALLTID rodren med roderlås eller säkerhetsbälte. Annars riskerar vi att flygplanets roder fladdrar sönder i vinden.

Från våra mekaniker på 08 Aerosystem får vi tips om följande startprocedur för att maximera chanserna att få igång en kall maskin.

Kallstart:
  1. Magneter OFF - nyckel på instrumentbrädan så man kan se dem utifrån, blandning i Mager/Engine Cut Off.
  2. Snapsa 4-5 gånger
  3. Dra runt propellern exakt 4 varv (iaktta alltid försiktighet kring propellern, räkna med att motorn kan tjuvtända)
  4. Snapsa 4-5 gånger
  5. Blandning rik
  6. Normal startprocedur. Motorn ska komma igång efter bara några sekunder, annars måste du avbryta startförsöket för att inte dra ur batteriet.
Om motorn ej startar:
  1. Utför punkt 1 ovan
  2. Dra runt propellern 8 varv
  3. Utför punkt 2 till 6 ovan
  4. Om motorn fortfarande ej startar utför wet start procedur i flyghandbok