Förändringar av flygplansflottan

För att bättre anpassa flygplansflottan till nuvarande flygtidsuttag och för att påbörja processen mot en förnyelse av materialet kommer två förändringar att ske.

SE-LAI
Vi har ingått avtal avseende försäljning av SE-LAI. Om alla bitar faller på plats kommer maskinen att överlämnas till sin nya ägare i början av nästa vecka (7:e april).
Uppdatering 2014-04-08: igår slutfördes affären och maskinen flögs från Hässlö av den nya ägaren. Det är såklart oerhört tråkigt att se en fin maskin lämna oss, men tyvärr nödvändigt i den situation vi befinner oss.

SE-KMO
Vi har också beslutat hyra ut SE-KMO till Sturups FK för en tid. Avtalet löper fr.o.m. 5:e april och tills vidare vilket passar båda parter. Det sänker våra kostnader, vilket är en absolut nödvändighet, samtidigt som vi inte fattar definitivt beslut att avyttra maskinen innan vi vet hur årets flygsäsong artar sig.
Uppdatering 2014-04-22: KMO hämtades på påskafton, och är nu borttagen ur myweblog för en tid.