Inför valet 2014 - 3 frågor angående flyg har ställts till stockholmspartierna

Stockholms Flygklubb har ställt 3 frågor till Stockholmspartierna angående Bromma flygplats.

Avsikten var att se hur stödet ser ut för att Bromma ska vara den flygplats som det var tänkt när avtalet förlängdes till 2038. Läsvärda svar för alla som är engagerade!

Fråga 1: Hur avser ni att efter valet bemöta Swedavias agerande gentemot allmänflyget och det mindre propellerdrivna affärsflyget på Bromma ?

Fråga 2: Hur ställer sig partiet till småföretagande, och då i synnerhet småföretagande kopplat till flygverksamhet med dess kringtjänster? Anser ditt parti att en småföretagares verksamhet samt försörjning, väger lättare än statligt ägda bolags vinstintressen samt konkurrensfördelar för stor-bolagskoncerner?

Fråga 3: Är ert parti villigt att lyssna på de boende, och agera efter deras önskemål, för att skapa ett Bromma så som det var tänkt i dispositionsplanen från 2008 ?

Klicka här för att se svaren från respektive parti.

BilagaStorlek
Svar_fran_stockholmspartierna_infor_valet_2014.pdf46.79 kB